Projekt

Opis projekta

Poročilo Evropske komisije »Gender Smart financing with women, opportunities for Europe«, pojasnjuje, da ženske postajajo gonilna sila trajnostnega podjetniškega ekosistema. Eurostat (Eurostat, 2018) poroča, da se ženske v Evropi bistveno manj odločajo za samozaposlitev, kot npr. moški. Izzivi, ki ženske odvračajo od podjetništva in samozaposlitve so večplastni ter vezani na človeški kapital – npr. ženske imajo manj podjetniških izkušenj kot moški, manj socialnega kapitala, manjše znanje o podjetništvu in financah, pojavlja pa se tudi negativno zaznavanje žensk podjetnic v družbi in politiki, vključno z davčnimi sistemi in družinskimi politikami. Zelo zanimiva je raziskava Leitch et al. (2018), ki pojasnuje, da ženske podjetnice ne sprašujejo – ne zaprošajo za nasvete, za zunanje financiranje. Na podlagi lastne raziskave ugotavljamo, da so udeleženke odgovorile, da bi podjetnice potrebovale dodatna znanja na področju podjetništva, financ in digitalizacije, in bi se bile pripravljene z veseljem udeležiti aktivnosti. EnFinCap predlaga usposabljane podjetnic na področju podjetništva in financ (razumevanje načel podjetništva, obvladovanje tveganj, varčevanje v obdobju krize, izognitev neobvladljivemu dolgu in skrb za ustrezno delovanje podjetja, osebno finančno varnost in finančno varnost podjetja,…). Odražajo dejanske izzive na trgu dela in političnih direktiv, kot tudi dejanske potrebe mikro podjetnic. Cilji so zasnovani na način, da bodu ustvarjali pozitivne učinke tako pri posameznicah, kot tudi pri vključenih organizacijah in drugih deležnikih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vpliv

Cilj EnFinCap je opolnomočiti ženske (samostojne) mikro podjetnice s kompetencami, znanjem in samozavestjo, da prevzamejo odgovornost za svoje življenje in ustvarijo varno prihodnost zase in za svoje družine. Zato je EnFinCap potrebno obravnavati kot ključno dolgoročno naložbo v človeški kapital za naše skupno dobro.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. 2021-1-SI01-KA220-VET-000034638

Copyright © 2022 EnFinCap. All Rights Reserved.
Powered by Innovation Hive