Partnerstvo

Mednarodni inštitut za implementacijo trajnostnega razvoja (MIITR) je zasebna nevladna organizacija, ustanovljena leta 2017 v Mariboru. Njegova glavna dejavnost so raziskave in razvoj na področju trajnostnega razvoja, ki zajemajo okoljsko, ekonomsko in družbeno, ter v zadnjem času tudi pametno in digitalno območje dejavnosti. Osebje MIITR ima visoko raven strokovnega znanja na področju razvoja, analize, vrednotenja in razširjanja projektov. Inštitut aktivno sodeluje v različnih projektih EU ter v globalno pomembnih mrežah in pobudah za ustvarjanje aktivne in trajnostne družbe.

Innovation Hive je zasebna neprofitna organizacija s sedežem v Grčiji, specializirana za področje raziskav in inovacij. Naše dejavnosti so usmerjene v krepitev gospodarske in socialne kohezije evropskih družb, naš cilj pa je najti rešitve za nove inovacijske izzive, doseči rast, trajnost in čim večji vpliv na družbo. Filozofija organizacije za doseganje teh ciljev temelji na metodologijah soustvarjanja in pristopu četverne vijačnice. Namen vključevanja deležnikov iz industrije, znanosti in družbe je povezati podjetja, akademsko sfero in civilne akterje in s tem ustvariti kombinacijo znanja, veščin, orodij, vrednot in motivacije. Končni cilj je doseči spremembe v lokalnih družbah in na najvišji ravni uspešno uveljaviti načela konceptov družbenih inovacij.

ipcenter je eden vodilnih zasebnih ponudnikov usposabljanj in izobraževanj v Avstriji. Je del skupine eduPRO s povezanimi podjetji v Avstriji, Nemčiji in na Madžarskem, ki ponujajo inovativne storitve izobraževanja in usposabljanja na visoki ravni. Podjetje in zaposleni posedujejo več kot 20 let izkušenj na področju poklicnega usposabljanja, poslovnega usposabljanja in vodstvenega coachinga. Osrednja kompetenca podjetja je analiziranje potreb po usposabljanjih in nadaljnjem izobraževanju ter razvijanje usposabljanj po meri. Poleg svojih ključnih pristojnosti na nacionalni ravni (izobraževalne storitve za mlade in odrasle) in skupnega strokovnega znanja drugih članov skupine je ipcenter dejaven tudi na področju razvoja in upravljanja mednarodnih projektov.

Gospodarska zbornica Larissa je ena najpomembnejših in najmočnejših zbornic v Grčiji. Predstavlja 20.000 aktivnih članov in ima pisarne v središču mesta, razstavne dvorane in podružnice po vsej regiji. Poleg tega si naša ekipa strokovnjakov z uporabo najnovejših tehnoloških aplikacij prizadeva podpirati podjetništvo in razvoj v naši regiji, saj trdno verjame v potencial in dinamiko lokalnih podjetnikov. Gospodarska zbornica Larissa je bila ustanovljena leta 1946, leta 1978 pa se je ločila na trgovinsko in industrijsko zbornico. Deset let pozneje sta bili zbornici ponovno združeni v sedanjo obliko, Gospodarsko zbornico Larissa. Naša zbornica deluje pod okriljem ministrstva za razvoj in pokriva veliko dejavnosti.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je ustanovljena v skladu z Obrtnim zakonom, Statutom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju: OZS) in s Statutom OOZ Maribor, kot samostojna, strokovno poslovna, nestrankarska organizacija. Skladno z Obrtnim zakonom, Statutom OZS in Statutom OOZ Maribor zbornica spremlja in obravnava problematiko obrti, skrbi za njen skladni razvoj, zastopa interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti, vodi obrtni register na območju svojega delovanja in svoj del centralnega članskega registra ter opravlja naloge, pomembne za celovito delovanje zborničnega sistema, ki ji jih poveri OZS.

DAYANA-H Ltd., Burgas, Bolgarija, je licenciran ponudnik usposabljanj s centrom poklicnega izobraževanja in usposabljanja, registriranim pod št. 200512283. Podjetje ima sklenjeno pogodbo z Ministrstvom za delo in socialne zadeve ter Nacionalnim zavodom za zaposlovanje kot ponudnik poklicnega usposabljanja in ključnih kompetenc za brezposelne in iskalce zaposlitve. Družba pogodbeno sodeluje z državnimi in lokalnimi vladnimi ustanovami ter podjetji iz zasebnega sektorja za zagotavljanje usposabljanja za različne poklicne kvalifikacije in ključne kompetence. Podjetje ima tudi svoj licencirani center za informiranje in poklicno orientacijo, kjer izvaja posredovanje pri zaposlovanju v Republiki Bolgariji. Z začetkom leta 2020 je podjetje DAYANA-H Ltd. pridobilo dovoljenje za izvajanje posredovanja pri zaposlovanju v tujih državah. Podjetje trenutno izvaja usposabljanja za poklicno kvalifikacijo, ki zajemajo približno 90 specialnosti.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. 2021-1-SI01-KA220-VET-000034638

Copyright © 2022 EnFinCap. All Rights Reserved.
Powered by Innovation Hive