EnFinCap

Podjetništvo in finančna sposobnost žensk

O EnFinCap

Cilji projekta odražajo resnične izzive na trgu dela in politične direktive ter dejanske potrebe „mikro“ podjetnic, ki smo jih opazili v prejšnjih intervjujih z njimi. Cilji so zasnovani tako, da ustvarjajo pozitivne učinke tako za posameznike kot za organizacije in druge vpletene deležnike. Cilj EnFinCap je opolnomočiti (neodvisne) mikro podjetnice s kompetencami, znanjem in samozavestjo, da prevzamejo odgovornost za svoje življenje in ustvarijo varno prihodnost zase in za svoje družine.

Rezultat projekta 1

Preslikajte obstoječe kompetence v partnerskih državah o podjetniški in finančni "pismenosti", obstoječe kompetence, znanje

Rezultat projekta 2

Platforma (z e-tečajem), ki bo zagotovila pridobitev podjetnic
znanja, veščine in kompetence s področja podjetništva in finančne pismenosti (+ e-učbenik)

Rezultat projekta 3

Ustvarite gradivo za usposabljanje ter razvijete in implementirajte platformo in tečaj prek "kratkoročnega usposabljanja osebja"

Partnerstvo

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. 2021-1-SI01-KA220-VET-000034638

Copyright © 2022 EnFinCap. All Rights Reserved.
Powered by Innovation Hive