Το Έργο

Περιγραφή του Έργου

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο “”Έξυπνη χρηματοδότηση για τις γυναίκες, ευκαιρίες για την Ευρώπη”” εξηγεί ότι οι γυναίκες γίνονται κινητήρια δύναμη σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Eurostat, οι γυναίκες στην Ευρώπη έχουν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να επιλέξουν την αυτοαπασχόληση σε σχέση με τους άνδρες. Οι προκλήσεις που τις αποθαρρύνουν από την επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση είναι πολύπλευρες και συνδέονται με το ανθρώπινο κεφάλαιο- π.χ. οι γυναίκες έχουν λιγότερη επιχειρηματική εμπειρία, λιγότερο κοινωνικό κεφάλαιο, λιγότερες γνώσεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα και τη χρηματοδότηση. Επίσης, υπάρχει αρνητική αντίληψη για τις γυναίκες επιχειρηματίες στην κοινωνία και την πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών συστημάτων και των οικογενειακών πολιτικών. Μια πρόσφατη μελέτη των Leitch et al. διαπιστώνει ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες δεν ζητούν συμβουλές και εξωτερική χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τη δική μας έρευνα πεδίου, οι συμμετέχουσες δήλωσαν ότι θα χρειάζονταν πρόσθετες γνώσεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα, τη χρηματοδότηση και την ψηφιοποίηση και ότι θα ήταν ευτυχείς να εκπαιδευτούν οι ίδιες. Το EnFinCap προτείνει την κατάρτιση των γυναικών επιχειρηματιών στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της χρηματοδότησης (κατανόηση των αρχών της επιχειρηματικότητας, διαχείριση κινδύνων, αποταμίευση σε περιόδους κρίσης, αποφυγή μη διαχειρίσιμων χρεών και μέριμνα για τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης, προσωπική οικονομική ασφάλεια και οικονομική ασφάλεια της εταιρείας,…). Οι στόχοι του έργου αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές προκλήσεις στην αγορά εργασίας και τις πολιτικές οδηγίες, καθώς και τις
πραγματικές ανάγκες των γυναικών μικροεπιχειρηματιών.
Οι στόχοι έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργήσουν θετικά αποτελέσματα τόσο για τα άτομα όσο και για τους οργανισμούς
και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντίκτυπος

Στόχος του EnFinCap είναι να ενδυναμώσει τις γυναίκες (ανεξάρτητες) μικροεπιχειρηματίες με ικανότητες, γνώσεις και αυτοπεποίθηση, ώστε να αναλάβουν την ευθύνη για τη ζωή τους και να δημιουργήσουν ένα ασφαλές μέλλον για τις ίδιες και τις οικογένειές τους. Ως εκ τούτου, η EnFinCap
πρέπει να θεωρηθεί ως μια βασική μακροπρόθεσμη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο για το κοινό μας καλό.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-SI01-KA220-VET-000034638

Copyright © 2022 EnFinCap. All Rights Reserved.
Powered by Innovation Hive