Проектът

Описание на проекта

„Докладът на ЕК „Джендър интелигентно финансиране с жените, възможности за Европа“ обяснява, че жените се превръщат в движеща сила в една устойчива бизнес екосистема. Въпреки това, според Евростат, жените в Европа са значително по-малко склонни да изберат самостоятелна заетост, отколкото мъжете. Предизвикателствата, които ги обезкуражават от предприемачество и самостоятелна заетост, са многостранни и обвързани с човешкия капитал; напр. жените имат по-малко предприемачески опит, по-малко социален капитал, по-малко познания по предприемачество и финанси. Също така има негативно възприемане на жените предприемачи в обществото и политиката, включително данъчните системи и семейните политики. Скорошно проучване на Leitch et al. установява, че жените предприемачи не искат съвети и външно финансиране. Според нашето собствено теренно проучване, участниците заявиха, че ще имат нужда от допълнителни познания по предприемачество, финанси и дигитализация и биха се радвали да се образоват. EnFinCap предлага обучение на жени предприемачи в областта на предприемачеството и финансите (разбиране на принципите на предприемачеството, управление на риска, спестяване във време на криза, избягване на неуправляем дълг и грижа за правилното функциониране на бизнеса, лична финансова сигурност и финансова сигурност на компанията). Целите на проекта отразяват реалните предизвикателства на пазара на труда и политическите директиви, както и реалните нужди на жените микропредприемачи.
Целите са предназначени да създадат положителни ефекти за отделните лица, както и за организациите и другите заинтересовани страни. „

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въздействие

Целта на EnFinCap е да даде възможност на жените микропредприемачи с компетенции, знания и самочувствие да поемат отговорност за живота си и да създадат сигурно бъдеще за себе си и семействата си. Следователно EnFinCap трябва да се разглежда като ключова дългосрочна инвестиция в човешки капитал за нашето общо благо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея. 2021-1-SI01-KA220-VET-000034638

Copyright © 2022 EnFinCap. All Rights Reserved.
Powered by Innovation Hive