Rezultati projekta

Med izvajanjem projekta EnFinCap bodo morebitne vrzeli in potrebe v finančni pismenosti ugotovljene s pomočjo pisarniških in terenskih raziskav, da bi lahko izvedli nacionalno stanje tehnike. Na podlagi teh informacij se bo razvil e-tečaj mikro-usposabljanja, da bi izboljšali znanje, veščine in kompetence mikropodjetnic. To izobraževalno gradivo bo gostovalo na e-platformi, ki bo razvita posebej za potrebe projekta.

Rezultat projekta 1

Preslikati obstoječe kompetence v partnerskih državah o podjetniški in finančni "pismenosti", obstoječe kompetence, znanje

V začetni fazi projekta bo izvedena raziskava stanja v vsaki državi na podlagi znanja in spretnosti podjetnic. Vodja bo pripravil vprašalnik, ki bo preveden v vse nacionalne jezike. Vsak partner mora v svoji državi opraviti namizno raziskavo in nato pripraviti nacionalno poročilo na podlagi predloge, ki jo zagotovi vodja. Raziskavi, ki bosta izvedeni, bosta izhajali iz dveh ločenih ciljev: prvi je mapiranje obstoječih učnih načrtov in že razvitih gradiv za usposabljanje v vsaki državi, drugi pa ugotavljanje vrzeli v znanju in spretnostih mikropodjetnic. Končna analiza bo pripravljena s pomočjo prispevka in povratnih informacij vseh partnerjev.

State-of-the-Art Report

Competencies Analyses

Statistical Evaluation and Gaps Identification

Rezultat projekta 2

Platforma (z e-tečajem), ki bo zagotovila pridobitev podjetnic
znanja, veščine in kompetence s področja podjetništva in finančne pismenosti (+ e-učbenik)

V tej fazi bo razvita platforma z e-tečajem, ki bo podjetnicam omogočila pridobivanje znanja, spretnosti in kompetenc na področju podjetništva in finančne pismenosti. Na podlagi teh elementov bo izvedena namizna raziskava. Rezultat bo e-platforma z integriranim tečajem, ki bo skladna z načeli mikro usposabljanj, kratkim in natančnim postopkom usposabljanja.

Rezultat projekta 3

Ustvarite gradivo za usposabljanje ter razvijete in implementirajte platformo in tečaj prek "kratkoročnega usposabljanja osebja"

V tretji fazi bo vodja ob sodelovanju vseh partnerjev opravil raziskavo o mikro usposabljanjih in na podlagi teme pripravil vsebino za e-tečaj. Vodja rezultata mora pripraviti predlogo za e-učbenik, ki jo bo posredoval vsem partnerjem, vsak pa mora pripraviti poglavje na podlagi nacionalnih podatkov. Elektronski učbenik bo predstavljal korpus gradiva za usposabljanje. Po zbiranju vseh potrebnih podatkov bo izvedena sinteza končne oblike e-učbenika.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. 2021-1-SI01-KA220-VET-000034638

Copyright © 2022 EnFinCap. All Rights Reserved.
Powered by Innovation Hive