Η Σύμπραξη

Το Διεθνές Ινστιτούτο για την Εφαρμογή της Βιώσιμης Ανάπτυξης (MIITR) είναι μια ιδιωτική ΜΚΟ, που ιδρύθηκε το 2017 στο Μάριμπορ της Σλοβενίας. Η κύρια δραστηριότητά του είναι η έρευνα και η ανάπτυξη στους τομείς της βιωσιμότητας, κατανοώντας τις περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές, και εσχάτως τις έξυπνες και ψηφιακές διαστάσεις, ιδίως όταν εξετάζονται καινοτόμες μορφές μάθησης. Το προσωπικό της MIITR διαθέτει γνώσεις υψηλής επάρκειας, ικανότητες και εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών επιστημών και της πληροφορικής, καθώς και δραστηριότητες διαχείρισης έργων, προώθησης και διάδοσης.

Η Innovation Hive είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα και ειδικεύεται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Οι δράσεις μας αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ενώ στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις στις νέες προκλήσεις της καινοτομίας, να επιτύχουμε ανάπτυξη, βιωσιμότητα και να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην κοινωνία. Η φιλοσοφία του οργανισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων βασίζεται σε μεθοδολογίες συν-δημιουργίας και σε μια προσέγγιση τετραπλής έλικας. Η εμπλοκή ενδιαφερομένων από τη βιομηχανία, την επιστήμη και την κοινωνία έχει ως στόχο τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αναπτυχθεί ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων, αξιών και κινήτρων. Ο τελικός στόχος είναι να γίνει η διαφορά στις τοπικές κοινωνίες και να επιτύχουν στο υψηλότερο επίπεδο οι αρχές των εννοιών της κοινωνικής καινοτομίας.

Η ipcenter είναι ένας από τους κορυφαίους ιδιωτικούς παρόχους κατάρτισης και εκπαίδευσης στην Αυστρία. Αποτελεί μέρος του ομίλου eduPRO με θυγατρικές εταιρείες στην Αυστρία, τη Γερμανία και την Ουγγαρία, οι οποίες προσφέρουν καινοτόμες, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η εταιρεία και το προσωπικό μπορούν να αναφερθούν σε περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, της επιχειρηματικής κατάρτισης και της διοικητικής καθοδήγησης. Η βασική αρμοδιότητα της εταιρείας είναι η ανάλυση των αναγκών κατάρτισης και περαιτέρω εκπαίδευσης και η ανάπτυξη εξατομικευμένων εκπαιδεύσεων. Εκτός από τις βασικές της αρμοδιότητες σε εθνικό επίπεδο (υπηρεσίες εκπαίδευσης για νέους και ενήλικες) και τη συνδυασμένη τεχνογνωσία των άλλων μελών του ομίλου, η ipcenter δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της ανάπτυξης και διαχείρισης διεθνών έργων.

 

Το Επιμελητήριο Λάρισας είναι ένα από τα σημαντικότερα και ισχυρότερα Επιμελητήρια στην Ελλάδα. Εκπροσωπεί 20.000 ενεργά μέλη και διαθέτει γραφεία στο κέντρο της πόλης, εκθεσιακούς χώρους και υποκαταστήματα σε όλη την περιοχή. Επιπλέον, η ομάδα των ειδικών μας, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, στοχεύει στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης στην περιοχή μας, πιστεύοντας ακράδαντα στις δυνατότητες και τη δυναμική των τοπικών επιχειρηματιών.Το Επιμελητήριο Λάρισας ιδρύθηκε το 1946, με μεικτή μορφή μέχρι το 1978, οπότε και χωρίστηκε σε Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Δέκα χρόνια αργότερα, τα επιμελητήρια επανενώθηκαν στη σημερινή του μορφή, το Εμπορικό Επιμελητήριο Λάρισας. Το Επιμελητήριό μας λειτουργεί στο πλαίσιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και έχει να επιδείξει ένα σπουδαίο ιστορικό δράσεων και παρεμβάσεων.

Το Περιφερειακό Βιοτεχνικό και Επιχειρηματικό Επιμελητήριο του Μάριμπορ ιδρύθηκε σύμφωνα με τον νόμο περί βιοτεχνίας, το καταστατικό του Βιοτεχνικού και Επιχειρηματικού Επιμελητηρίου της Σλοβενίας (εφεξής: OZS) και το καταστατικό του OOZ Maribor, ως ανεξάρτητος, επαγγελματικός, μη κομματικός οργανισμός. Σύμφωνα με τον νόμο περί βιοτεχνίας, το καταστατικό του OZS και το καταστατικό του OOZ Maribor, το επιμελητήριο παρακολουθεί και συζητά το θέμα της βιοτεχνίας, φροντίζει για την αρμονική ανάπτυξή της, εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών του ενώπιον των τοπικών και περιφερειακών αρχών, τηρεί μητρώο επαγγελματιών στην περιοχή του και αναλαμβάνει καθήκοντα σημαντικά για τη συνολική λειτουργία του επιμελητηριακού συστήματος που του ανατίθενται από το OZS.

Η DAYNA-H Ltd., στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, είναι αδειοδοτημένος πάροχος κατάρτισης με κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εγγεγραμμένο με αριθμό 200512283. Η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον Εθνικό Οργανισμό Απασχόλησης ως πάροχος επαγγελματικής κατάρτισης και βασικών ικανοτήτων για ανέργους και άτομα που αναζητούν εργασία. Η εταιρεία έχει συμβατικές σχέσεις με φορείς της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για την παροχή κατάρτισης σε διάφορα επαγγελματικά προσόντα και βασικές ικανότητες. Η εταιρεία διαθέτει επίσης το δικό της αδειοδοτημένο Κέντρο Ενημέρωσης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, όπου εκτελεί διαμεσολάβηση στην απασχόληση εντός της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Από τις αρχές του 2020 η DAYNA-H Ltd. εξουσιοδοτήθηκε να διεξάγει διαμεσολάβηση στην απασχόληση σε χώρες του εξωτερικού. Η εταιρεία παρέχει επί του παρόντος κατάρτιση για επαγγελματική εξειδίκευση που καλύπτει περίπου 90 ειδικότητες.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-SI01-KA220-VET-000034638

Copyright © 2022 EnFinCap. All Rights Reserved.
Powered by Innovation Hive