ΓΥΝΑΙΚΕΣ –ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ

Η ισότητα ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρείται ένα από τα φλέγοντα ζητήματα που θέτει στο επίκεντρο της προσοχής της η Ευρωπαϊκή Ατζέντα σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έως το 2030. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), ταυτόχρονα, ενισχύει τις δράσεις υπέρ της ισότητας των φύλων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και συμβάλλει δραστικά, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στην εξομάλυνση και στη δημιουργία βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων εργασία.

Ταυτόχρονα, πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι ενώ οι γυναίκες επιχειρηματίες διακρίνονται για την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό τους στο χώρο εργασίας τους, μόνο ένα μικρό ποσοστό πιστεύει στις δυνατότητές τους. Ευθυγραμμισμένο με τα προαναφερθέντα, το έργο EnFinCap αντικατοπτρίζει τις πραγματικές προκλήσεις της αγοράς εργασίας, τις κυβερνητικές κατευθύνσεις, καθώς και τις πραγματικές απαιτήσεις των γυναικών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ομορφιάς και της ευεξίας, και στόχος του είναι να ενισχύσει, τις ικανότητες, τις γνώσεις και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να δημιουργήσουν ένα ασφαλές μέλλον για τις ίδιες και τις οικογένειές τους.

Σε αυτό το στάδιο υλοποίησης του έργου, έχει αναπτυχθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα φιλοξενήσει σύντομες ενότητες κατάρτισης, ενώ ταυτόχρονα θα διενεργηθούν ηλεκτρονικά μαθήματα που θα διασφαλίσουν, την απόκτηση γνώσεων, και ικανοτήτων στον τομέα της επιχειρηματικότητας και του οικονομικού αλφαβητισμού. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου αναπτύχθηκε από την Innovation Hive, και οι σύντομες ενότητες κατάρτισης που αναπτύχθηκαν με τη χρήση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων, εξασφαλίζουν αλληλεπίδραση με τον χρήστη.

Ολοκληρώνοντας, οι γυναίκες θα προσπαθήσουν να ηγηθούν των επερχόμενων αλλαγών, μέσω της εφευρετικότητας, της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της παραγωγικότητάς τους. Η αποστολή λοιπόν του EnFinCap, θα είναι μέσω των εφαρμογών του, να ενισχύσει τους παραπάνω τομείς και ως εκ τούτου, να αποτελέσει  μια μακροπρόθεσμη επένδυση για το γενικότερο καλό.

Για να είστε ενήμεροι σχετικά με τα νέα του έργου EnFinCap και για να αποκτήσετε πρώτοι πρόσβαση στις συνεδρίες μικρο κατάρτισης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://enfincap.eu/ .

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-SI01-KA220-VET-000034638

Copyright © 2022 EnFinCap. All Rights Reserved.
Powered by Innovation Hive