Ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Ο κλάδος των επαγγελματιών παροχής υπηρεσιών ομορφιάς είναι ένας τομέας εργασίας στον οποίο κυριαρχούν οι γυναίκες. Η γυναικεία πρωτοκαθεδρία στον κλάδο της ομορφιάς και της ευεξίας μεταφράζεται σε ενεργή συμμετοχή των γυναικών μικροεπιχειρηματιών ως παρόχων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αυτομάτως, αυτό καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για στρατηγικό σχεδιασμό και οργάνωση. Η χρήση της τεχνολογίας και οι εφαρμογές λογισμικού είναι εδώ για να εξοικονομήσουν χρόνο και να απλοποιήσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Μελετώντας την αγορά, μπορούμε εύκολα να εντοπίσουμε ιδέες και καινοτομίες, οι οποίες είναι εμπνευσμένες και εφαρμόσιμες. Το έργο EnFinCap είναι εδώ για να παρέχει όλη αυτή τη γνώση, με τον πιο βολικό τρόπο.

Στόχος του EnFinCap είναι να ενδυναμώσει τις γυναίκες μικροεπιχειρηματίες στον τομέα της ομορφιάς και της ευεξίας με ικανότητες, γνώσεις και αυτοπεποίθηση, ώστε να αναλάβουν την ευθύνη για τη ζωή τους και να δημιουργήσουν ένα ασφαλές μέλλον για τις ίδιες και τις οικογένειές τους. Ως εκ τούτου, το έργο EnFinCap πρέπει να θεωρηθεί ως μια βασική μακροπρόθεσμη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο για το κοινό καλό.

Οι εταίροι του έργου EnFinCap είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι το πρώτο αποτέλεσμα του έργου, η σύγχρονη ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης των ικανοτήτων και των ευκαιριών στον τομέα των γυναικών μικροεπιχειρηματιών, έχει ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία, και τα παραδοτέα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου.

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν μια ανάλυση των ικανοτήτων και μια στατιστική αξιολόγηση και εντοπισμό κενών, η οποία περιέχει όλες τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν από την έρευνα πεδίου με την περιγραφική μορφή γραφικών παρουσιάσεων με επεξηγήσεις και παρατηρήσεις σε εθνικό επίπεδο, μια συγκεντρωτική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τα ευρήματα της έρευνας γραφείου, τη θεωρητική προσέγγιση του θέματος της γυναικείας επιχειρηματικότητας και του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, πάντα με βάση τον εθνικό προσανατολισμό.

Οι εταίροι του έργου ανυπομονούν να δουν την πρόοδο του έργου EnFinCap και έχουν ήδη αρχίσει να ολοκληρώνουν τα επόμενα ορόσημα.

Μπορείτε να περιηγηθείτε και να μελετήσετε το υλικό που αναπτύχθηκε στην ιστοσελίδα του έργου: https://enfincap.eu/

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-SI01-KA220-VET-000034638

Copyright © 2022 EnFinCap. All Rights Reserved.
Powered by Innovation Hive