Ενδυνάμωση γυναικών Μικροεπιχειρηματιών στους τομείς της Ομορφιάς και Ευεξίας – Εκπαιδευτική δραστηριότητα στη Βιέννη

Ένα σημαντικό βήμα προς την ενδυνάμωση των γυναικών μικροεπιχειρηματιών στους τομείς της ομορφιάς και της ευεξίας, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Βιέννη της Αυστρίας μέσω μιας σημαντικής για την εξέλιξη του έργου Εκπαιδευτικής δράσης (LTTA). Σκοπός αυτής της εκδήλωσης ήταν να επικυρώσει και να συγκεντρώσει σχόλια σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό και την πλατφόρμα του έργου, στοιχεία ζωτικής σημασίας για την επιτυχημένη εξέλιξη του έργου. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα έγινε κόμβος ανταλλαγής γνώσεων, προωθώντας τη δέσμευση και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα συνεργασίας και ανάπτυξης.

Η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα συγκέντρωσε μια ομάδα γυναικών επιχειρηματιών, συντονιστών του έργου και εμπειρογνωμόνων του κλάδου. Η ατζέντα περιελάμβανε διαδραστικά εργαστήρια, συζητήσεις που προκαλούσαν προβληματισμό και πρακτικές ασκήσεις που αποσκοπούσαν στην τελειοποίηση των επιχειρηματικών ικανοτήτων και στην εμβάθυνση της κατανόησης των τομέων της ομορφιάς και της ευεξίας. Κεντρικό ρόλο στον σκοπό της εκπαίδευσης διαδραμάτισε η επικύρωση του εκπαιδευτικού υλικού και της πλατφόρμας του έργου. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παράσχουν ανατροφοδότηση σχετικά με τις εκπαιδευτικές ενότητες, και τα διαδικτυακά εργαλεία. Η ανατροφοδότηση λειτούργησε ως καταλύτης για την τελειοποίηση και των εκπαιδευτικών πόρων, διασφαλίζοντας ότι παραμένει, αποτελεσματικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των γυναικών μικροεπιχειρηματιών στους τομείς της ομορφιάς και της ευεξίας.

Η πολύτιμη συμβολή των συμμετεχόντων υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης τέτοιων πρωτοβουλιών για την ενδυνάμωση των γυναικών μικροεπιχειρηματιών. Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν, οι διασυνδέσεις που έγιναν και οι δεξιότητες που ενισχυθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης θα λειτουργήσουν αναμφίβολα ως καταλύτες για βιώσιμη ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας την επιτυχία και τον αντίκτυπο των επιχειρήσεων που διευθύνονται από γυναίκες στους τομείς της ομορφιάς και της ευεξίας για τα επόμενα χρόνια.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-SI01-KA220-VET-000034638

Copyright © 2022 EnFinCap. All Rights Reserved.
Powered by Innovation Hive