Εκπαίδευση προσωπικού στη Λάρισα 20-24.02.2023 – Αντίκτυπος εκπαιδευτικού προγράμματος

Παρατίθενται απόψεις των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

 

 «Είμαι αισθητικός και δουλεύω σε ένα σαλόνι ομορφιάς μαζί με τη μαμά μου. Πιστεύω ότι το έργο EnFinCap θα με βοηθήσει να βελτιώσω τις οικονομικές και επιχειρηματικές μου δεξιότητες, καθώς και να αποκτήσω εμπιστοσύνη στο εργασιακό περιβάλλον». Ajda Simončič (Περιφερειακό Επιμελητήριο Βιοτεχνίας και Επιχειρηματικότητας Μάριμπορ, Σλοβενία)

«Εμείς (Innovation Hive) θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν όλες τις συνεδρίες μικρο-εκπαίδευσης που ανέπτυξε για αυτούς η σύμπραξη των εταίρων του έργου. Εκτιμούμε πραγματικά τα σχόλια που συλλέξαμε και υποσχόμαστε να προβούμε σε βελτιώσεις και να έχουμε μια πολύ γόνιμη και επιτυχημένη εκπαίδευση της ομάδας-στόχου στη Βιέννη τον Μάιο». Χρυσή Τριανταφύλλου (Innovation Hive, Λάρισα)

«Αυτή η συνάντηση ήταν πολύ εντυπωσιακή, πολύ ενδιαφέρουσα. Τα εργαλεία είναι πολύ χρήσιμα για άτομα που θέλουν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση». Bettina Froestl (ipcenter, Βιέννη)

«Μόλις ολοκληρώσαμε με επιτυχία την πρώτη εκπαίδευση του έργου EnFinCap. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που συμμετείχαν όλοι οι εταίροι. Τα θέματα που συζητήθηκαν σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό. Λάβαμε πολλά σχόλια από τους συμμετέχοντες. Τώρα ελπίζουμε ότι όλοι θα κάνουν τις κατάλληλες προσαρμογές ώστε να είναι έτοιμοι για την επόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα στη Βιέννη». Αίγλη Γιούμη (Επιμελητήριο Λάρισας)

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει τις απόψεις του δημιουργού και μόνο, και η Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται.2021-1-SI01-KA220-VET-000034638

Copyright © 2022 EnFinCap. All Rights Reserved.
Powered by Innovation Hive