Ενδυναμώνοντας τις γυναίκες μικροεπιχειρηματίες – Συνεδρίες μικροδιδασκαλίας

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού των γυναικών επιχειρηματιών στους τομείς της ομορφιάς και της ευεξίας. Οι γυναίκες αυτές έχουν επιδείξει εξαιρετική επιχειρηματική οξυδέρκεια και έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν επιτυχημένες επιχειρήσεις, καλύπτοντας την αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες ομορφιάς και ευεξίας. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις γυναίκες μικροεπιχειρηματίες αντιμετωπίζουν προκλήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών ικανοτήτων, οι οποίες μπορεί να περιορίσουν την ικανότητά τους να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Η οικοδόμηση χρηματοοικονομικής ικανότητας είναι η διαδικασία ανάπτυξης δεξιοτήτων, γνώσεων και πόρων που είναι απαραίτητοι για την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών και τη λήψη τεκμηριωμένων οικονομικών αποφάσεων. Για τις γυναίκες μικροεπιχειρηματίες στους τομείς της ομορφιάς και της ευεξίας, η ανάπτυξη χρηματοοικονομικών ικανοτήτων μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συχνά έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοοικονομικούς πόρους και δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών τους.

Το έργο EnFinCap επιδιώκει να ενδυναμώσει τις ανεξάρτητες γυναίκες μικροεπιχειρηματίες με ικανότητες, γνώσεις και αυτοπεποίθηση, για να αναλάβουν την ευθύνη της ζωής τους και να δημιουργήσουν ένα ασφαλές μέλλον για τις ίδιες και τις οικογένειές τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι εταίροι διοργάνωσαν συνεδρίες μικρο-διδασκαλίας σε θέματα επιχειρηματικής κατάρτισης στη Λάρισα, όπου οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις οικονομικές και επιχειρηματικές τους δεξιότητες, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στο εργασιακό περιβάλλον και να μάθουν από ειδικούς και συναδέλφους. Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες έτυχαν θετικής υποδοχής από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίηση και την ευγνωμοσύνη τους για την ευκαιρία που τους δόθηκε για μάθηση και εξέλιξη. Για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι το EnFinCap θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν τις χρηματοοικονομικές και επιχειρηματικές τους δεξιότητες και να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στο εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον, ανέφεραν πως τα εργαλεία που παρουσιάστηκαν τους φάνηκαν χρήσιμα, ότι αποκόμισαν πολλές και ποικίλες γνώσεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα, και ένιωσαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο να μεταδώσουν τη γνώση αυτή στην ομάδα-στόχο και να αυξηθεί σημαντικά η επίδραση του έργου. 

Οι συνεδρίες μικρο-κατάρτισης κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό. Οι συνεδρίες σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να είναι διαδραστικές, ελκυστικές και πρακτικές, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να μάθουν κάνοντας πράξη και εφαρμόζοντας όσα έμαθαν στις δικές τους επιχειρήσεις. Οι εκπαιδευτές ήταν έμπειροι και καταρτισμένοι επαγγελματίες που παρείχαν πολύτιμες γνώσεις, συμβουλές και σχόλια στους συμμετέχοντες. Οι συνεδρίες μικρο-εκπαίδευσης ήταν μόνο η αρχή ενός ταξιδιού που θα οδηγήσει τους συμμετέχοντες στη Βιέννη, όπου θα παρακολουθήσουν άλλον έναν κύκλο μαθημάτων κατάρτισης για να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Το έργο EnFinCap δεσμεύεται να προβεί σε βελτιώσεις με βάση τα σχόλια που συνέλεξε και να διασφαλίσει ότι οι εκπαιδευτικές συνεδρίες είναι αποτελεσματικές και χρήσιμες για την ομάδα-στόχο.

Εν κατακλείδι, το έργο αποτελεί μια μακροπρόθεσμη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο για το κοινό καλό, καθώς επιδιώκει την ενδυνάμωση των γυναικών μικροεπιχειρηματιών που αντιμετωπίζουν συχνά κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά εμπόδια στο δρόμο προς την επιτυχία. Παρέχοντάς τους τις ικανότητες, τη γνώση και την αυτοπεποίθηση για να πάρουν τον έλεγχο της ζωής τους και να δημιουργήσουν ένα ασφαλές μέλλον για τις ίδιες και τις οικογένειές τους, το έργο EnFinCap συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των κοινοτήτων στις οποίες ζουν.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-SI01-KA220-VET-000034638

Copyright © 2022 EnFinCap. All Rights Reserved.
Powered by Innovation Hive